Klachten

TVM verzekeringen wil graag al haar relaties correct en zorgvuldig behandelen.

Daarbij streeft TVM verzekeringen ernaar de wettelijke regels en gangbare afspraken goed toe te passen en na te komen. Desondanks kan het voorkomen dat TVM verzekeringen een onjuiste beslissing neemt of een klant of wederpartij incorrect behandelt. Dan moet de klant met zijn klacht ergens terecht kunnen, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Een klacht is per slot van rekening een kans! En een klacht is voor ons een aanleiding om na te gaan of wij onszelf in onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaan we elke mondelinge of schriftelijke melding van ontevredenheid die niet meer op te vatten is als een normale uitwisseling van argumenten. Dit zijn in elk geval meldingen dat TVM verzekeringen niet aan de verwachtingen heeft voldaan die als klacht worden ingediend of als zodanig herkenbaar zijn. Een eenmalige vergissing, zoals een verschrijving of iets dergelijks, merken we niet aan als klacht. Ook een vraag om een toelichting waarom iets bijvoorbeeld niet onder de verzekeringsdekking valt, merken we niet aan als klacht.

De klachtenprocedure: TVM verzekeringen ScheepsKlachtenRegeling

Als verzekeraar en intermediair moeten we ons houden aan de Gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars en de Wet financieel toezicht. Die verplichten ons om een klachtenprocedure te hanteren. Terecht vinden wij, want alleen met behulp van een dergelijke procedure kunnen we onze klanten de best mogelijke service garanderen. Tegelijkertijd versterken we hiermee onze positie als specialist voor scheepsverzekeringen. Om dit laatste te benadrukken hebben we de klachtenprocedure bij TVM verzekeringen voorzien van de toepasselijke naam 'ScheepsKlachtenRegeling'. Dit geeft aan dat de behandeling van een klacht van een scheepseigenaar altijd volgens een vastgesteld traject verloopt! Deze regeling geldt voor alle polissen van TVM verzekeringen.

TVM verzekeringen ScheepsKlachtenRegeling: hoe gaat dat in z'n werk?

Eigenlijk is het heel eenvoudig! Heeft u een klacht of constateert u een fout die vaker voor is gekomen, dan kunt u een e-mail sturen naar klachtenloket@tvm.nl

Wilt u aangeven wat er is gebeurd en waarover u niet te tevreden bent? U hoeft geen stukken bij te voegen waarover TVM verzekeringen al beschikt. We zullen die stukken dan zelf intern verzamelen. 

Bij het klachtenloket wordt de melding geregistreerd en de klacht of het probleem 'opgepakt'. Het klachtenloket wordt beheerd door de directie. De directie bepaalt samen met de leidinggevende of de persoon onder wiens verantwoordelijkheid de klacht werd gemeld, wie de klacht zal behandelen. Binnen 10 dagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een eerste inhoudelijke reactie. Lukt dat niet binnen 10 dagen na ontvangst van uw klacht, dan sturen wij u binnen vijf dagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging met een aankondiging door wie en binnen welke termijn de klacht wordt behandeld.

U kunt een klacht uiteraard ook schriftelijk indienen:

TVM verzekeringen
Postbus 130
7900 AC  Hoogeveen

Daarnaast is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), het overkoepelende klachtenloket voor financiële diensten voor consumenten. De consument die ons oordeel met betrekking tot een particuliere verzekering niet bevredigend vindt, kan zich wenden tot het:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
tel.: 0900-352248
e-mail: info@kifid.nl

Als u een geschil niet aan TVM verzekeringen en/of het KiFiD wilt voorleggen, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Heeft u een tip voor TVM verzekeringen?

Een klacht is voor ons een aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Heeft u een goed idee of een tip waarmee wij de dienstverlening kunnen verbeteren, laat het ons dan weten!

Noord Nederland schepenverzekering gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.